Home > 灾害信息、支援信息一览 > Hãy cùng sửdụng hệthống nhắn gửi lời nhắn 171 những lúc thiên tai lớn xảy ra!
(知道NTT灾害用留言电话171,使用吧!) )
灾害信息、支援信息
Hãy cùng sửdụng hệthống nhắn gửi lời nhắn 171 những lúc thiên tai lớn xảy ra!
(知道NTT灾害用留言电话171,使用吧!) )
Khi xảy ra thiên tai lớn nhưđộngđất hoặc núi lửa… thìhệthốngđiện thoại bình thường rất dễbịnghẽn mạng. Tuy nhiên,chính lúcđóchúng ta lại cần báo thông tin của mìnhđến người thân,hoặc muốn biết tin của người thân mìnhởnhững vùng bịnạn. Hệthống lưu trữvàtruyền lời nhắn 171 sẽgiúp bạn vào những lúcđó. Hãy cùng chúng tôi xem qua hệthống này.

Hệthống 171 sẽđược kích hoạt vàdùngđược nếu một nơi nàođóxảy ra thiên tai lớn. Khiđó,vídụnhưbạn Aởvùng chịu thiệt hại gọi vào 171,nhập sốđiện thoại của mình rồi gửi lời nhắn rằng"Tôi bình an,mọi người không phải lo lắng",vàngười khác nếu muốn biết tin tức bạn A,nếu gọiđến 171 vànhập sốđiện thoại bạn A thìsẽngheđược lời nhắnđó.

Bạn cũng cóthểdùng máy tínhđểgửi lời nhắn vào WEB 171 bằng cách nhập tin nhắn. Vàngười khác sẽngheđược tin nhắnđódưới dạngâm thanh nếu gọi vào hệthống 171。

Trong trường hợp xảy ra thiên tai(độngđất)lớn,sẽcórất nhiều người lo lắng cho bạn. Khiđólời nhắn"Tôi bình an!"sẽgiúp mọi người yên lòng. Đặc biệt,với trường hợp giađìnhởnước ngoài thìsẽrất lo lắng nếu cóđộngđấtởNhật. Chính vìthế,từbây giờhãy cho những người thân yêu biết sốđiện thoại của bạn,vàhãy dùng thửhệthống 171ít nhất một lần.

Thông tin chi tiết https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171(tiếng Nhật)

Hãy gọi cho chúng tôiđểđược hướng dẫn tiếng Việt nếu bạn gặp khókhănĐiện thoại: 045-316-2770 Hướng dẫn tổng hợp ngôn ngữKanagawa(thứHai,thứBa hằng tuần từ9:00~16:00(nghỉtrưa 12:00~13:00))


Manual PDF: http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/11/171_manual_vietnamese.pdf


  发生大的地震的话平安与否确认的通信增加,变得难以拨通电话。想向家族以及朋友转告安全的事情或者想确认家族以及朋友的平安与否电话打不通的话不过很感到困难。在这样的时候,灾害用留言电话(171)有用。事先确认吧。

灾害用留言电话(171)在哪里发生灾害的话变得可以使用。比方说住在发生受害的地区的A给"171"从固定电话以及手机打电话,用自己的电话号码输入了"我是安全,请不要担心"之后的话传递消息。其他的人给"171"打电话,把电话轮到A的语放进去的话能听A的留言。

有使用个人电脑,能留下留言的网络171。用个人电脑留下留言,能打电话听那段留言。

在发生了大的灾害的时候,许多的人担心你的事情。"我好"的你的语言让许多的人放心。特别在外国生活的家族在担心日本的地震。现在开始预先告诉重要的人电话号码以及使用灾害用留言电话171的经验吧。

详细的信息在主页检查!
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171
申请的/登录
E-mail
语言Language yasashiinihongo
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
o知道的开端
家族、朋友的介绍from family,friends
网站website
海报·传单poster,flyer
PAGETOP