Home > 灾害信息、支援信息一览 > THÔNG TIN VỀVIỆC XÁC NHẬN AN TOÀN KHI XẢY RA THIÊN TAI
(作为关于灾害的发生时的平安与否确认的信息)
灾害信息、支援信息
THÔNG TIN VỀVIỆC XÁC NHẬN AN TOÀN KHI XẢY RA THIÊN TAI
(作为关于灾害的发生时的平安与否确认的信息)
Bạnđãxácđịnh phương thức xác nhận an toàn của bản thân với giađình,bạn vèvànơi làm việc khi xảy ra thiên tai lớn chưa?
Chúng tôi sẽgiới thiệuđến các bạn một vài phương thức liên lạc.
在发生了大的灾害的时候,在家族,朋友,工作单位决定确认平安与否的方法吗?介绍若干的方法。● Trường hợp 1(情况1):
Bạn không thểdùngđiện thoại diđộng nhưng cóthểsửdụngđiện thoại công cộng.
在手机的线路不被堵住,但是公用电话被堵住的时候。○Bạn cóthể(出现你的):
Gọiđến số171(sốđiện thoạiđểtruyền lời nhắn khi xảy ra thiên tai của NTT)từđiện thoại công cộng.
从公用电话拨打171(NTT灾害用留言电话)

作为Điều kiện cần<必要的条件>
Biếtđược sốđiện thoại của người màbạn muốn xác nhận an toàn.
知道想确认平安与否的人的电话号码。
Người màbạn muốn xác nhận an toànđãgọiđến 171 vàđểlại lời nhắn.
你想确认平安与否的人正对171录制留言。● Trường hợp 2(情况2)
Bạn không thểdùngđiện thoại diđộng nhưng cóthểdùng Wifi.
在手机的线路不被堵住,但是免费的wifi变得可以使用了的时候。○ Việc bạn cóthểlàm 1(出现你的1):
Gửi tin nhắn(mail)đến người bạn muốn xác nhận an toàn
把邮件送给想确认平安与否的人。

○ Việc bạn cóthểlàm 2(出现你的2):
Xem Facebook hoặc Twitter của người bạn muốn xác nhận an toàn.
看想确认平安与否的人的Facebook以及Twitter。

○ Việc bạn cóthểlàm 3(出现你的3):
Gọiđiện hỏi thăm người bạn muốn xác nhận an toàn thông qua các appđiện thoại(FaceTime,Viber,KakaoTalk,LINE,Skype)…)
在电话应用软件(FaceTime,Viber,可可讲话,LINE,Skype)打电话给想确认平安与否的人。

○ Việc bạn cóthểlàm 4(出现你的4):
Vào trang WEBđểlại lời nhắn khi xảy ra thiên tai(web171)
(web 171 làtrang web liênđới với dịch vụgọiđiệnđểlại lời nhắn khi xảy ra thiên tai 171 của NTT)
https://www.web171.jp
在网络连接供灾害使用的留言板(web171)。
(Web171正和NTT灾害用留言电话171连动)

作为Điều kiện cần<必要的条件>
Người màbạn muốn xác nhận an toànđãgọiđiệnđểlại lời nhắnở171 hoặcđãđểlại lời nhắn trên web 171。
想确认平安与否的人为NTT灾害用留言电话171或者web171留下留言。

○ Việc bạn cóthểlàm 5(出现你的5):
Bạn cóthểvào trang web Personfinder của googleđểtra thông tin an toàn của người thân hoặcđăng thông tin của mình.
(Hiện tại,dịch vụđangđược mởvới bản dùng thử.Thông tin an toànđãcung cấp sẽđược xóa tựđộng sau 24 tiếng.Cóhỗtrợnhiều ngôn ngữởgiao diện web)
https://www.google.org/personfinder/japan?lang=vi
为在网络提供朋友的平安与否确认和自己的安危信息连接Google人发现者。
(作为试用版提供服务,被提供。)用试用版,超过24小时过去的记录被删除。能把操作画面改变成各种各样的语言的)
申请的/登录
E-mail
语言Language yasashiinihongo
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
o知道的开端
家族、朋友的介绍from family,friends
网站website
海报·传单poster,flyer
PAGETOP