• 英语
 • 中文
 • 塔加拉族语
 • 越南语
 • 西班牙语
 • 葡萄牙语
 • 尼泊尔语
 • 简单的日语
INFO KANAGAWA
 • 没有注音假名
 • 平假名
 • 片假名
 • Roman
Khoảng 2-3 lần mỗi tháng,sẽcócác thông tin hữuích dành cho người nước ngoài.
Bạn cóthểnhận thông tin bằng nhiều thứtiếng qua hòm thưđiện tử(Email)củađiện thoại diđộng(smart phone)hoặc máy tính.Cócác ngôn ngữnhư: Tiếng Nhậtđơn giản,tiếng Trung Quốc,tiếng Tây Ban Nha,tiếng BồĐào Nha,tiếng Tagalog,tiếng Anh,tiếng Việt,tiếng Nepal.
Có2 cáchđểđăng kí.
Đăng kíqua mẫu.

Bạn cũng cóthểđăng kíbằng mãQR.
http://www.kifjp.org/info_kanagawa_smart.html(Smart Phone/PC)
http://www.kifjp.org/info_kanagawa_mobile.html(Mobile Phone)

Đăng kí
Email
Ngôn ngữ Tiếng Nhậtđơn giản  Tiếng Trung Quốc  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng BồĐào Nha  Tiếng Tagalog  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Nepal
Cơduyên biếtđến INFO KANAGAWA
INFO KANAGAWA
Giới thiệu vềgiađình,bạn bè  Website  Poster,tờquảng cáo

Hủyđăng kí
Email

* Nếu không thểnhận thưquađịa chỉmail của máy tính,xin hãy càiđặtđểcóthểnhận thưtừđịa chỉemail[infov@kifjp.org]hoặc từtên miền là[@kifjp.org].
* Sau khi bấm"Đăng kí"hoặc"Hủy",nếu sau 24 giờmàkhông cóthưgửiđến thìcónghĩa làđịa chỉemail bịsai. Xin hãy thực hiện thao tác một lần nữa.
* Khi muốn tăng sốlượng ngôn ngữ,hãy bắtđầu từviệc hủyđịa chỉemailđãđăng kí,vàđăng kílại một lần nữa. Nếu không thành công,hãy ghi ngôn ngữmàbạn muốn thêm vào vàgửi emailđếnđịa chỉ[infov@kifjp.org].

Hãy gửi emailđếnđịa chỉ[infov@kifjp.org]từđịa chỉemail màbạn muốn nhận thông tin. Cóthểgửi thưtrống,không cần ghi gìcả.

Nếu muốnđăng kínhiều ngôn ngữ,hãy ghi"tiếng XX"trong email.
* Nếu không thểnhận thưquađịa chỉmail của máy tính,xin hãy càiđặtđểcóthểnhận thưtừđịa chỉemail[infov@kifjp.org]hoặc từtên miền là[@kifjp.org].

Biết vềINFO KANAGAWA qua anime

 • Những cuộc tròchuyện thường thấy-Người nước ngoàiởKanagawa"Tôi không cóai quen"

 • Những cuộc tròchuyện thường thấy-Người nước ngoàiởKanagawa"Độngđất thậtđáng sợ"

 • Cáchđăng kí

Âm thanh làtiếng Nhật. Hãy dùng càiđặt của Youtubeđểxem phụđề.

Nội dungđặc biệtCụthểởđây
Cóthểdownload tờquảng cáo,posterởđây.
 • Tờquảng cáo(PDF)
 • Poster (PDF)