Home > 通知 > 多种语言支援中心(多种语言导航器)的年末年初的营业时间

多种语言支援中心(多种语言导航器)的年末年初的营业时间

2018年12月28日星期五是2018年的最后一天。
电话和来所一起受理到下午4点。
新年从2019年1月4日星期五上午9点起是。
以上通知。
http://www.kifjp.org/kmlc

●English
The last day of the service within the year is 28th of December.
The reception will be until 4pm for both calls and visits.
We will open on 4th of January at 9 am.
http://www.kifjp.org/kmlc/eng

●中文
年底最皇后性的上班日期期为2018年龄12月28日。
电话和睦下一个访性的受理时间均为预先午4分为止。
新年性的营业开始日期为2019年龄1月4日。
http://www.kifjp.org/kmlc/chi

●Tagalog
Ang huling konsultasyon para sa taon ay Disyembre 28, 2018.
Ang pagdalaw at pagtawag sa araw na ito ay hanggang alas-4 ng hapon (4pm).
Araw ng pagbubukas ng tanggapan sa bagong taon ay mula sa Enero 4, 2019 alas-9 ng umaga.
http://www.kifjp.org/kmlc/tag

●Tiếng việt
Ngày làm việc cuối cùng trong năm làngày 28 tháng 12 năm 2018
Nhận tưvấn bằngđiện thoại hoặc trực tiếp tại quầyđến 4h chiều của ngày này.
Vào năm mới,bắtđầu làm việc lại từ9h sáng ngày 4 tháng 1 năm 2019。

http://www.kifjp.org/kmlc/vie

●Español
Elúltimo día de servicio de este año es el 28 de diciembre.
Recibimos llamadas y visitas hasta las 4 de la tarde.
Abrimos el 4 de enero desde las 9 de la mañana.
http://www.kifjp.org/kmlc/esp
其他的推荐信息news
2019/01/18 共通信息 matsuda国际化推进论坛举行"2020年代的世界和MATSUDA"。
2019/01/17 多文化共生 给以保育师为目标的年轻人的奖学金(shogakukin)"神遊協、神福協奨学金"的招募<申请期之间的:从2019年2月12日到3月6日>
2019/01/15 人才培训 国际·咖啡厅(第4次)2/17召开!募集参加者"知道通过"餐"的世界~留学生和菜的建设~"
2019/01/08 共通信息 (公共的财产)募集神奈川国际交流财团的职员
2018/12/27 学术文化交流 为坐谈会"栩栩如生由于外国人政策和多文化社会的未来~神奈川一起"募集参加者!
2018/12/26 多文化共生 多种语言支援中心(多种语言导航器)的年末年初的营业时间
2018/12/26 40周年 刊登了"40年noayumi"第13次与"外国⼈社区的联系"
2018/12/03 多文化共生 正做免费发放多种语言医疗问诊表格的海报
2018/11/27 40周年 刊登了"40年noayumi"第12次用来"报告信息对外国人居民的行动"
2018/11/15 人才培训 第31次青少年国际研讨会(K-PIT):站立于世界的入口吧的-跳出来!高中生2018凿开新的世界""吧募集参加者中的<截止1月14日(星期一·节假日)>
2018/11/12 40周年 刊登了"40年noayumi"第11次"人时候合作基金"
2018/11/12 多文化共生 公开了"关系到国际教室在册学生的前进的道路的问卷调查"(2018年3月毕业生对象)的结果。
2018/11/12 共通信息 来自前辈留学生、原留学生的建议(视频)被更新了
2018/11/03 共通信息 福原义春名誉顾问被文化有功之人选了
2018/10/17 国际、非政府组织 "神奈川市民时候合作基金"的补助事业在2018年度决定了。(在7事业扶助)
2018/10/16 共通信息 "Great Nature Tour"募集参加者
2018/09/07 人才培训 国际·咖啡厅(第3次、特別編)10/13召开!募集参加者"神奈川里面的印度支那难民"(老挝文化中心,越南寺庙的现场作业)
2018/08/24 共通信息 从一般社团法人横滨市医生协会领受捐献了。谢谢支援。
2018/08/10 共通信息 发行了2017年度的年度报告。理解能要本财团的活动总体。一定请看。
2018/08/09 多文化共生 制作了外国人居民育儿支援小册子
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.